Rev. Fr. Geevarghese Ezhiyath

adress St. Antonys Malankara Catholic Church Prasanth Nagar, Medical College, Trivandrum 695 011
Telephone 8075490037
Email gezhiyathu@gmail.com