Rev. Fr. Santo Kalayil

address St. Marys Malankara Catholic Church Edayaranmula P.O., Kurichimuttom Chengannur 689 532
Telephone 8547054275
Email santokalayil@gmail.com