Rev. Fr. John G. Vadakepuram

adress St. George Malankara Catholic Church Erathumpamon, Mathoor P.O. Pathanamthitta 689 657
Telephone 9847251365, 9447136674