പത്തനംതിട്ട ഭദ്രാസനത്തിലേക്ക് ആറ് നവവൈദീകർ കൂടി

പത്തനംതിട്ട രൂപതയിലെ നവാഭിഷിക്തരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കൊപ്പം

 

FR. SCOTT SLEEBA PULIMUDEN

FR. JOHN (ANITT) MANGALATHIL

FR. MATHEW JOSEPH PARUMOOTTIL

FR. DAVID (JITHU) PEZHUMMOOTTIL

FR. JOHNSON CHARUVIL

FR. SUBIN BABU KALEEKAL