Rev. Fr. John Thundiyath OIC

Bethany Ashram
Angamoozhi P.O.
Pathanamt hitta 689 662
Tel: 9495044055

Rev. Fr. Rijo Thomas Kunnel OIC

Mount Bethany Ashram
Mylapra P. O., Pathanamthitta 689 671
Phone No: 8281755728

Rev. Fr. Jerome Peedikaparambil OIC

Mount Tabor Bethany Ashram
Thycavu, Pathanamthitta 689 645
Phone No: 9447946491

Rev. Fr. Philip Tharakan OIC

Mount Bethany
Mylapra P.O., Pathanamthitta 689 671
Phone No: 9447208027

Rev. Fr. Yesudas Kollampattayil OIC

Mount Bethany Ashram
Mylapra P. O., Pathanamthitta 689 671
Phone No: 8281087372

Rev. Fr. Thomas Padippurackal OFM. Cap

St. Basil Capuchin Ashram
Mundukottackal P.O.
Pathanamthitta 689 649
Phone No: 9497256275

Rev. Fr. Rony Kizhakkedath OFM. Cap

St. Patrick Malankara Catholic Church
Elanthoor P.O.
Pathanamthitta 689 643
Phone No: 8547840393

Angamoozhy:

Rev. Fr. Superior
Bethany Ashram
Chayalpady, Angamoozhy P. O.
Pathanamthitta 689 649
Phone No: 9495044055

Kokkathode:

Rev. Fr. Superior
Divine Providence Home
Kokkathode P. O., Konni
Pathanamthitta 689 691
Phone No: 9496972473

Mylapra:

Rev. Fr. Superior
Mount Bethany Ashram
Mylapra P. O.
Pathanamthitta 689 671
Phone No: 0468 2223055, 2323211

Thycavu:

Rev. Fr. Superior
Mount Tabor Bethany Ashram
Thycavu
Pathanamthitta

Mylapra:

Rev. Fr. Superior
St. Basil Capuchin Ashram
Mundukottackal P. O.
Pathanamthitta 689 649
Phone No: 0468 2271775, 9745875702